0

معرفی داخلی های FreePBX

یکی از مزایای FreePBX امکان برقراری ارتباط و متصل کردن تکنولوژی های مختلف به یکدیگر است، در این مطلب از…

0

دفترچه تلفن تحت وب

معرفی دفترچه تلفن تحت وب هوشمند دفترچه تلفن تحت وب هانی نک ، نرم افزاری یکپارچه با کاربری بسیار آسان…