0

دوربین Yi Smart

این دوربین هوشمند محصول جدید کمپانی Xiaomi می باشد و به اسم Yi Smart عرضه شده است که با وصل…

0

آداب آشامیدن در اسلام (۱)

آشامیدن نیز مانند خوردن آدابی دارد که برخی با خوردن مشترک و برخی دیگر مخصوص آشامیدن است. در این مطلب،…