آموزش ساخت IVR در ایزابل

0


Name : یک نام دلخواه برای IVR  تایپ می کنیم ، وارد کردن این نام الزامی است

IVR Description : توضیحی برای IVR می نویسیم پر کردن این قسمت الزامی نیست

Announcement : یک صدا برای IVR از لیست انتخاب می کنیم ، این همان صدایی است که هنگام ورود به IVR پخش می شود ، در قسمت قبل از مجموعه آموزش ایزابل روش ضبط و یا اضافه کردن صدا را به ایزابل آموزش دادیم.

Direct Dia : در صورتی که این قسمت را روی Extention تنظیم کنید در هنگام پخش IVR کاربر می تواند هر داخلی ای را شماره گیری کنید در غیر این صورت امکان شماره گیری داخلی خاص از کاربر سلب می شود.

Timeout: زمانی است که به کاربر فرصت داده می شود تا یک گزینه را انتخاب کند این زمان به ثانیه می باشد

Invalid Retries : تعداد دفعاتی است که در صورتی که کاربر گزینه اشتباهی را انتخاب کند  می توانیم کاری انجام دهیم

Invalid Retry Recording : می توانیم صدایی را از لیست در این قسمت انتخاب کنیم که در صورتی که کار بر گزینه اشتباهی انتخاب کرد برای کاربر پخش شود. در صورتی که این قسمت روی Default قرار داشته باشد خود ایزابل صدای مناسبی که از قبل دارد را پخش خواهد کرد ( این صدا اینگلیسی می باشد)

Append Announcement on Invalid: در صورتی که این گزینه را تیک بزنید بعد از پخش صدای Invalid Retry Recording صدای اصلی IVR دوباره پخش خواهد شد.

Return on Invalid : اگر این گزینه تیک بزنید در صورتی که این IVR از طریق یک IVR دیگه صدا شده باشد سیستم به IVR پدر باز می گردد.

Invalid Recording : در این قسمت هم شما می تواند صدای ضبط شده ای را انتخاب کنید ، این صدا زمانی پخش خواهد شد که کاربر گزینه اشتباهی را انتخاب کرده و تعداد Invalid Retries به پایان رسیده باشد.

Invalid Destination : مقصدی است که در صورت کاربر به تعداد Invalid Retries گزینه اشتباه وارد کرد تماس به این مقصد منتقل خواهد شد.

تمام این گزینه هایی که در بالا توضیح دادیم برای حالت Time Out نیز وجود دارد که کاملا مشابه هستند.

Return to IVR after VM : در صورتی که این گزینه تیک شده باشد و voice mail در سیستم فعال باشد بعد از در یافت پیام از Voice mail سیستم کاربر را به این IVR منتقل می کنید.

در قسمت  IVR Entries  شما می توانید کلید های IVR را مشخص و یک مقصد برای هر کدام انتخاب کنید . تعداد Ext ها نا محدود است و شما می توانید از اعداد یک یا چند رقمی در این قسمت استفاده کنید.

در آخر هم می توانید IVR را Sumbit کنید.

برای تست هم می توانید مقصد مسیر وردی را IVR انتخاب کنید تا تمامی تماس های ورودی به IVR متصل شود.آموزش ساخت IVR در ایزابل

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

به موضوعات رقابتی علاقه دارم

ارسال یک پاسخ